ΡΟΔΟΣ – Ανακύκλωση χαρτιού 2009 – 2010!

1. 01 / 2009 – Συγκεντρώθηκαν 12380 Kg – Εισπράχθηκαν 619,00 Ευρώ – Δόθηκαν στο «Χαμόγελο του παιδιού» 2. 01 / 2010 – Συγκεντρώθηκαν 16640 Kg – Εισπράχθηκαν 1165,00 Ευρώ – Δόθηκαν στο Ίδρυμα Άγιος Ανδρέας 3. 04 / 2010 – Συγκεντρώθηκαν 18890 Kg – Εισπράχθηκαν 1337,30 Ευρώ – Δόθηκαν στον Υδροβιολογικό Σταθμό Ρόδου 4. 10 / 2010 – Συγκεντρώθηκαν 17730 Kg – Εισπράχθηκαν 1327,80 Ευρώ – Δόθηκαν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο Σύνολα – Συγκεντρώθηκαν 65640 Kg – Εισπράχθηκαν 4491,10 Ευρώ

Tags: No tags

Comments are closed.