Οι Πολίτες λένε ΟΧΙ στην ΑΣΥΔΟΣΙΑ (Τραπεζών, Εταιριών Τηλεφωνίας κ.α.)

Η δύσκολη συγκυρία απαιτεί οι Πολίτες να έχουν τη δυνατότητα να αντισταθούν στην αυθαιρεσία των "ισχυρών"!Τράπεζες εξακολουθούν να χρεώνουν αδικαιολόγητες προμήθειες. Μεγαλύτερη αδιαφάνεια από τις χρεώσεις εταιρειών τηλεφωνίας δεν μπορεί ίσως να υπάρξει.h ...