Αναλυτικό Εργαστήριο Ρόδου «Δημήτρης Ιω. Οικονομίδης»

Υπηρεσίες που παρέχουμε

Δοκιμές, Αναλύσεις, Testing Αναλυτικό Εργαστήριο Ρόδου «Δημήτρης Ιω. Οικονομίδης»

Εργαστηριακές δοκιμές

 Κύριες προσφερόμενες υπηρεσίες είναι οι δοκιμές σε θέματα περιβαλλοντικών παραμέτρων, νερού, τροφίμων, κολυμβητικών δεξαμενών, λυμάτων και αποβλήτων και υγιεινής χώρων προετοιμασίας τροφίμων και εστίασης.

 Το Αναλυτικό Εργαστήριο Ρόδου «Δημήτρης Ιω. Οικονομίδης» είναι διαπιστευμένος φορέας ελέγχου (Εργαστήριο Δοκιμών) καταχωρημένος με αριθμό εγγραφής 57.

Συστήματα ποιότητας, Μελέτες, Τρόφιμα, ISO Αναλυτικό Εργαστήριο Ρόδου «Δημήτρης Ιω. Οικονομίδης»

Μελέτες

 Εκπονούμε μελέτες υγιεινής και ασφάλειας σε βιομηχανίες / βιοτεχνίες  / μικρές επιχειρήσεις.

- Πρόβλεψη επικινδυνότητας κρίσιμων σημείων, (H.A.C.C.P.)

- Διαμόρφωση συστημάτων ποιότητας (I.S.O.)

Επιθεωρήσεις, επιτόπιες μετρήσεις, δοκιμές αναλύσεις Αναλυτικό Εργαστήριο Ρόδου «Δημήτρης Ιω. Οικονομίδης»

Επιθεωρήσεις

 Μπορούμε να πραγματοποιούμε για εσάς επιθεωρήσεις όλων των συστημάτων ποιότητας των εγκαταστάσεών σας, παρέχοντας και τις σχετικές αναφορές, με επιτόπιες μετρήσεις και ελέγχους, ώστε να προλαμβάνονται οι αστοχίες και να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι.

Εκπαιδεύσεις, σεμινάρια, υγιεινή τροφίμων, νερά, λεγεονέλλα, λεγιονέλλα λεγεωνέλα Αναλυτικό Εργαστήριο Ρόδου «Δημήτρης Ιω. Οικονομίδης»

Εκπαιδεύσεις

 Σε συνεννόηση με τους ενδιαφερόμενους έχουμε τη δυνατότητα να διοργανώσουμε σεμινάρια στο χώρο της επιχείρησής τους, ή σε άλλη αίθουσα, όπως και διαδικτυακά εξ’ αποστάσεως, στα πλαίσια της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού, σε θέματα υγιεινής τροφίμων, ποιότητας νερού και επεξεργασίας αποβλήτων.

Προϊόντα που προμηθεύουμε

Χημικά, χλώριο, πισίνα, επεξεργασία νερού Αναλυτικό Εργαστήριο Ρόδου «Δημήτρης Ιω. Οικονομίδης»

Χημικά επεξεργασίας νερού

Διαθέτουμε πλήρη σειρά χημικών επεξεργασίας νερού,

- Κολυμβητικών δεξαμενών

- Συστημάτων ύδρευσης / Νερών χρήσης

- Κλιματισμού

- Επεξεργασίας λυμάτων και αποβλήτων

Υγιεινή και ασφάλεια, ποιότητα, τρόφιμα, εξοπλισμός Αναλυτικό Εργαστήριο Ρόδου «Δημήτρης Ιω. Οικονομίδης»

Υγιεινή και ασφάλεια

Διαθέτουμε ποικιλία προϊόντων για την καλύτερη διαχείριση της υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων σε καταστήματα διάθεσης τροφίμων, ξενοδοχεία, εστιατόρια κλπ.

Σεμινάρια - Εκπαιδεύσεις

 Το Αναλυτικό Εργαστήριο Ρόδου «Δημήτρης Ιω. Οικονομίδης» διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία σε εκπαιδεύσεις και επιμορφώσεις.

Σε συνεννόηση με τους ενδιαφερόμενους έχουμε τη δυνατότητα να διοργανώσουμε σεμινάρια στο χώρο της επιχείρησής τους, ή σε άλλη αίθουσα, όπως και διαδικτυακά εξ’ αποστάσεως, στα πλαίσια της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού, αλλά και της ενημέρωσης των στελεχών επιφορτισμένων με την εφαρμογή συστημάτων ποιότητας.

Ενδεικτικά καλύπτονται θέματα όπως:

Νέα - Απόψεις - Σχόλια