Αναλυτικό Εργαστήριο Ρόδου

“Δημήτρης Ιω. Οικονομίδης”

Υπηρεσίες

Δοκιμές, Αναλύσεις, Testing

Εργαστηριακές δοκιμές

 Κύριες προσφερόμενες υπηρεσίες είναι οι δοκιμές σε θέματα περιβαλλοντικών παραμέτρων, νερού, τροφίμων, κολυμβητικών δεξαμενών, λυμάτων και αποβλήτων και υγιεινής χώρων προετοιμασίας τροφίμων και εστίασης.

 Το Αναλυτικό Εργαστήριο Ρόδου είναι διαπιστευμένος φορέας ελέγχου (Εργαστήριο Δοκιμών) καταχωρημένος με αριθμό εγγραφής 57.

Συστήματα ποιότητας, Μελέτες, Τρόφιμα, ISO

Μελέτες

 Εκπονούμε μελέτες υγιεινής και ασφάλειας σε βιομηχανίες / βιοτεχνίες  / μικρές επιχειρήσεις.

- Πρόβλεψη επικινδυνότητας κρίσιμων σημείων, (H.A.C.C.P.)

- Διαμόρφωση συστημάτων ποιότητας (I.S.O.)

Επιθεωρήσεις, επιτόπιες μετρήσεις, δοκιμές αναλύσεις

Επιθεωρήσεις

 Μπορούμε να πραγματοποιούμε για εσάς επιθεωρήσεις όλων των συστημάτων ποιότητας των εγκαταστάσεών σας, παρέχοντας και τις σχετικές αναφορές, με επιτόπιες μετρήσεις και ελέγχους, ώστε να προλαμβάνονται οι αστοχίες και να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι.

Εκπαιδεύσεις, σεμινάρια, υγιεινή τροφίμων, νερά, λεγεονέλλα, λεγιονέλλα λεγεωνέλα

Εκπαιδεύσεις

 Σε συνεννόηση με τους ενδιαφερόμενους έχουμε τη δυνατότητα να διοργανώσουμε σεμινάρια στο χώρο της επιχείρησής τους, ή σε άλλη αίθουσα, όπως και διαδικτυακά εξ’ αποστάσεως, στα πλαίσια της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού, σε θέματα υγιεινής τροφίμων, ποιότητας νερού και επεξεργασίας αποβλήτων.

Προϊόντα

Χημικά, χλώριο, πισίνα, επεξεργασία νερού

Χημικά επεξεργασίας νερού

Διαθέτουμε πλήρη σειρά χημικών επεξεργασίας νερού,

- Κολυμβητικών δεξαμενών

- Συστημάτων ύδρευσης / Νερών χρήσης

- Κλιματισμού

- Επεξεργασίας λυμάτων και αποβλήτων

Υγιεινή και ασφάλεια, ποιότητα, τρόφιμα, εξοπλισμός

Υγιεινή και ασφάλεια

Διαθέτουμε ποικιλία προϊόντων για την καλύτερη διαχείριση της υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων σε καταστήματα διάθεσης τροφίμων, ξενοδοχεία, εστιατόρια κλπ.

Σεμινάρια - Εκπαιδεύσεις

  Σε συνεννόηση με τους ενδιαφερόμενους έχουμε τη δυνατότητα να διοργανώσουμε σεμινάρια στο χώρο της επιχείρησής τους, ή σε άλλη αίθουσα, όπως και διαδικτυακά εξ’ αποστάσεως, στα πλαίσια της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού, αλλά και της ενημέρωσης των στελεχών επιφορτισμένων με την εφαρμογή συστημάτων ποιότητας.

Ενδεικτικά καλύπτονται θέματα όπως:

Νέα - Απόψεις - Σχόλια