Κυπριακή διάλεκτος – Π – Ας τη γνωρίσουμε καλυτερα!…

Π.Πανωφόριν: Το παλτό.Πασκίζω: Προσπαθώ. "Επάσκιζεν να φτάσει στο παραθύριν-της!..."Πελλός, πελλάρες: Τρελλός, τρέλλες ("Ο πελλός θέλει τον αντίπελλόν-του", αντίστοιχο του αρχαίου "πάσσαλος πασσάλω εκκρούεται")Περατικός: Ο ξένος, από ξένο μέρος, από πέρα! ...