Βελτίωση της Ποιότητας υπηρεσιών και προϊόντων!

Για να υπάρξει "έλεγχος" και βελτίωση της Ποιότητας υπηρεσιών και προϊόντων απαιτούνται συστήματα ποιότητας, διαδοχικά, όπως οι κρίκοι της αλυσίδας: 1. Παραγωγός 2. Αυτοέλεγχος 3. Επίσημος Έλεγχος4. Καταναλωτικό κίνημα. Έστω και ένας κρίκος να λειτουργήσε ...