Αστικοφιλελεύθερη Δημοκρατία Vs Κρατισμός!

Συμμετοχή σε συζήτηση:"...Δεν συμφωνώ με τους απολογητές του Κρατισμού, εκ του αποτελέσματος! Ανίκανοι & ανέντιμοι υπάρχουν παντού, αλλά εκεί όπου υπήρξε ολοκληρωτικός κρατισμός (υπαρκτός σοσιαλισμός) οι απλοί άνθρωποι υπέφεραν περισσότερο ενώ οι ολιγάρχε ...

ΡΟΔΟΣ – Ανακύκλωση χαρτιού 2009 – 2010!

1. 01 / 2009 - Συγκεντρώθηκαν 12380 Kg - Εισπράχθηκαν 619,00 Ευρώ - Δόθηκαν στο «Χαμόγελο του παιδιού» 2. 01 / 2010 - Συγκεντρώθηκαν 16640 Kg - Εισπράχθηκαν 1165,00 Ευρώ - Δόθηκαν στο Ίδρυμα Άγιος Ανδρέας 3. 04 / 2010 - Συγκεντρώθηκαν 18890 Kg - Εισπράχθ ...