Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΦΕΤ)!

Επειδή εξακολουθούν οι προφάσεις, οι ανακρίβειες, οι προτάσεις για "συντονισμένους συντονισμούς", κατά συνέπεια να συνεχίζεται ο αναποτελεσματικός έλεγχος τροφίμων, ποτών και υπηρεσιών (haccp)!Τί γράφαμε ακόμη και μέχρι το 2008:ΜΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΟΥ, ΔΥΣΤΥΧΩΣ, ...