Αναλυτικό Εργαστήριο Ρόδου

“Δημήτρης Ιω. Οικονομίδης”

Υπηρεσίες

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΥ "ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ιω. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ"

Εργαστηριακές δοκιμές

 Κύριες προσφερόμενες υπηρεσίες είναι οι δοκιμές σε θέματα περιβαλλοντικών παραμέτρων, νερού, τροφίμων, κολυμβητικών δεξαμενών, λυμάτων και αποβλήτων και υγιεινής χώρων προετοιμασίας τροφίμων και εστίασης.

 Το Αναλυτικό Εργαστήριο Ρόδου είναι διαπιστευμένος φορέας ελέγχου (Εργαστήριο Δοκιμών) καταχωρημένος με αριθμό εγγραφής 57.

HACCP-Implimentation-services

Μελέτες

 Εκπονούμε μελέτες υγιεινής και ασφάλειας σε βιομηχανίες / βιοτεχνίες  / μικρές επιχειρήσεις.

- Πρόβλεψη επικινδυνότητας κρίσιμων σημείων, (H.A.C.C.P.)

- Διαμόρφωση συστημάτων ποιότητας (I.S.O.)

lab_photos 005a_wm

Επιθεωρήσεις

 Μπορούμε να πραγματοποιούμε για εσάς επιθεωρήσεις όλων των συστημάτων ποιότητας των εγκαταστάσεών σας, παρέχοντας και τις σχετικές αναφορές, με επιτόπιες μετρήσεις και ελέγχους, ώστε να προλαμβάνονται οι αστοχίες και να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι.

evela84

Εκπαιδεύσεις

 Σε συνεννόηση με τους ενδιαφερόμενους έχουμε τη δυνατότητα να διοργανώσουμε σεμινάρια στο χώρο της επιχείρησής τους, ή σε άλλη αίθουσα, όπως και διαδικτυακά εξ’ αποστάσεως, στα πλαίσια της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού, σε θέματα υγιεινής τροφίμων, ποιότητας νερού και επεξεργασίας αποβλήτων.

Προϊόντα

Χημικά

Χημικά επεξεργασίας νερού

Διαθέτουμε πλήρη σειρά χημικών επεξεργασίας νερού,

- Κολυμβητικών δεξαμενών

- Συστημάτων ύδρευσης / Νερών χρήσης

- Κλιματισμού

- Επεξεργασίας λυμάτων και αποβλήτων

Θερμόμετρα ακίδας / υπέρθυρα

Υγιεινή και ασφάλεια

Διαθέτουμε ποικιλία προϊόντων για την καλύτερη διαχείριση της υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων σε καταστήματα διάθεσης τροφίμων, ξενοδοχεία, εστιατόρια κλπ.

Σεμινάρια - Εκπαιδεύσεις

  Σε συνεννόηση με τους ενδιαφερόμενους έχουμε τη δυνατότητα να διοργανώσουμε σεμινάρια στο χώρο της επιχείρησής τους, ή σε άλλη αίθουσα, όπως και διαδικτυακά εξ’ αποστάσεως, στα πλαίσια της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού, αλλά και της ενημέρωσης των στελεχών επιφορτισμένων με την εφαρμογή συστημάτων ποιότητας.

Ενδεικτικά καλύπτονται θέματα όπως:

Νέα - Απόψεις - Σχόλια