Κυπριακή διάλεκτος – Α – Ας τη γνωρίσουμε καλυτερα!…

Α.Αγκονίζομαι: Αποκτώ, βρίσκω κάπως ευκαιριακά. ("Αγκονίστηκα που τον ανηψιόν-μου το βιβλίον της Ιστορίας" = Βρήκα από τον ξάδελφό-μου το βιβλίο της Ιστορίας).Αδερφότεκνος: Ανηψιός. (Το παιδί του αδελφού-μου) (Στην Κύπρο, ανηψιό λένε τον εξάδελφο)Αδκιασερ ...