Κρατισμός VS Φιλελευθερισμός!

Η Ελλάδα μπορεί να συντηρήσει (και καλά κάνει - γνωρίζουμε και εμείς από μετανάστευση σε ξένες χώρες), εκατοντάδες χιλιάδες μετανάστες που "απόλαυσαν στις χώρες καταγωγής-τους τα ... καλά του σοσιαλισμού" και του ολοκληρωτικού κρατισμού). Η οικονομία της ...