“Υποχρεωτικοί Καταναλωτές” ή “Ο Κρατισμός είναι εδώ, ενωμένος δυνατός!”


Για τα τέλη των “Ενεργειακών Επιθεωρήσεων”:
“Υποχρεωτικοί Καταναλωτές” (όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος των ιδιοκτητών ακινήτων) ή μήπως “ΣΔΙΤ – Συμπράξεις Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα”;
Πότε θα αποκρατικοποιηθεί η Ελληνική Κοινωνία & Οικονομία;
Γιατί να είναι υποχρεωτική η λήψη του πιστοποιητικού, αντί προαιρετικά; Η προαιρετική λήψη-του θα προσδίδει μεγαλύτερη αγοραία αξία σε ένα σπίτι με ενεργειακά βελτιωμένα χαρακτηριστικά!
…..
Σήμερα ξανά, άκουσα στις ειδησεις περί υποχρεωτικής λήψης “πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης”, και μάλιστα η έλλειψή-του θα συνεπάγεται αδυναμία μεταβίβασης (θα θεωρείται αυθαίρετο) κλπ. Αυτή η συγκεκαλυμμένη “επιδότηση” των μηχανικών, αλλά και ο “κρατικός μηχανισμός υποστήριξης της διαδικασίας” συνάδει με τα περί απελευθέρωσης των επαγγελμάτων και τη μείωση του Κράτους;

Tags: No tags

2 Responses