ΡΟΔΟΣ – Πρωτεύουσα στο Νότιο Αιγαίο!

Δεν ταιριάζει να εκλιπαρούμε για τα αυτονόητα και λογικά δικαιώματά-μας..! Η έδρα της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου πρέπει να είναι στην Οικονομική και Κοινωνική Πρωτεύουσα της περιοχής, στη Ρόδο, στα Δωδεκάνησα! Ολα τα άλλα, είναι εκ του πονηρού και προφάσεις εν αμαρτίαις…!

Tags: No tags

Comments are closed.