Βελτίωση της Ποιότητας υπηρεσιών και προϊόντων!

Για να υπάρξει “έλεγχος” και βελτίωση της Ποιότητας υπηρεσιών και προϊόντων απαιτούνται συστήματα ποιότητας, διαδοχικά, όπως οι κρίκοι της αλυσίδας:
1. Παραγωγός
2. Αυτοέλεγχος
3. Επίσημος Έλεγχος
4. Καταναλωτικό κίνημα.
Έστω και ένας κρίκος να λειτουργήσει σωστά, “συλλαμβάνεται” – επισημαίνεται το πρόβλημα. Για να μην γίνει αντιληπτό κάποιο πρόβλημα πρέπει είτε όλα τα στάδια να λειτουργήσουν σωστά (δηλαδή να μην υπάρχει ουσιαστικό πρόβλημα) είτε όλα τα στάδια να είναι “ελαττωματικά” (διεφθαρμένα), οπότε συγκαλύπτονται τα πάντα!…

Tags: No tags

Comments are closed.