Λιστέρια (listeria) σε τρόφιμα – Λιστερίωση (listeriosis)

Η λιστέρια (Listeria monocytogenes) είναι ένας μικροοργανισμός που απαντάται μεταξύ άλλων σε γαλακτοκομικά (πχ τυριά), προϊόντα κρέατος μη επαρκώς ψημένα (πχ αλλαντικά), κρύες σαλάτες κ.α.
Σε ευαίσθητους οργανισμούς (ασθενείς, έγκυες, ηλικιωμένους), μπορεί να προκαλέσει τροφικές δηλητηριάσεις με σοβαρές συνέπειες (μέχρι και θάνατο).
Η Νομοθεσία απαιτεί την απουσία Listeria monocytogenes / 25g τροφίμου για κατανάλωση ευπαθών πληθυσμών (πχ βρέφη). Αποδέχεται την παρουσία Listeria monocytogenes μέχρι 100cfu/g, σε περιπτώσεις πχ όπου το προϊόν καταναλίσκεται αμέσως, και δεν παραμένει προς συντήρηση για χρήση σε μεταγενέστερο χρόνο.
Η παρουσία Listeria monocytogenes πιθανόν να οφείλεται σε συστατικό προϊόν, κακούς χειρισμούς, αλλά και σε μη αποτελεσματική καθαριότητα χώρων, σκευών, κλπ. (Επιμόλυνση).
Σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), ο αρίθμός λιστεριώσεων σε ανθρώπους, κυρίως άνω των 60 ετών, αυξήθηκε σε διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες μετά το 2000.
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1178680094096.htm

Απαιτείται γενικός καθαρισμός & απολύμανση χώρων, σκευών, επιφανειών, όπως επίσης αυστηρή τήρηση θερμοκρασιών και χρόνων παραμονής.

Tags: No tags

Comments are closed.