Αντί μείωση της Κρατικής παρέμβασης, Ίδρυση νέου φορέα!…

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του τύπου ("ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ", 25/11/2010), η γραμματεία καταναλωτή σε συνεργασία με τον ΕΛΟΤ προτίθενται να ιδρύσουν νέο φορέα για συγκριτικές δοκιμές σε προϊόντα και υπηρεσίες. Ως ιδέα, δεν είναι πρωτότυπη, αντίστοιχες δραστηριότητες ...