Ανακύκλωση Χαρτιού – Ρόδος.

1. Ιανουάριος 2009: Νομαρχία Δωδεκανήσου: Τόνοι: 13,5 (περίπου) Δώθηκαν στο "Χαμόγελο του Παιδιού" περίπου 630 Ευρω!2. Ιανουάριος 2010: Νομαρχία Δωδεκανήσου: Τόνοι: 16,5 (περίπου) Δώθηκαν 1160 Ευρώ για αγορά στο "Ιδρυμα Αγιος Ανδρέας" εκπαιδευτικού εξ ...