“Εκπαιδεύοντας” συναδέλφους στη μικροβιολογία!…

Αρχές της δεκαετίας του 1980 (τριάντα χρόνια πριν), χημικός στο Γενικό Χημείο του Κράτους στη Ρόδο. Η ανάγκη να μπουν μικροβιολογικές παράμετροι στις διαδικασίες ελέγχου νερών και τροφίμων αρχίζουν και γίνονται αντιληπτές! Έτσι, φωτογραφίζομαι "εμβολιάζον ...