“ΙΔΙΩΤΕΣ” & “ΙΔΙΟΤΕΣ” …

Στην αρχαία Ελλάδα, "Ιδιώτης" (με Ω) ήταν ο μη συμμετέχων ("αχρηστος", ιδιωτεύων - απόμακρος)! Στη σημερινή εποχή, και μέσω της Αγγλικής "idiot" χρησιμοποιείται η λέξη ο "ΙΔΙΟΤΗΣ" = "Διανοητικά ασθενής" και η ασθένεια λέγεται "Ιδιοτία"!... Εξ ού, και όταν ...