“Εκπαιδεύοντας” συναδέλφους στη μικροβιολογία!…

Αρχές της δεκαετίας του 1980 (τριάντα χρόνια πριν), χημικός στο Γενικό Χημείο του Κράτους στη Ρόδο. Η ανάγκη να μπουν μικροβιολογικές παράμετροι στις διαδικασίες ελέγχου νερών και τροφίμων αρχίζουν και γίνονται αντιληπτές! Έτσι, φωτογραφίζομαι "εμβολιάζον ...

Φιλελευθερισμός – Κρατισμός!

Σε μια ιδανική πολιτεία, το Κράτος δεν θα ήταν απαραίτητο, γιατί οι Πολίτες δεν θα χρειάζονταν το ρυθμιστικό-του ρόλο. Οι δυνάμεις της Αγοράς θα έβρισκαν την ισορροπία-τους. Δυστυχώς, το Κράτος αντί να είναι ρυθμιστής της αγοράς, παρεμβαίνει προς όφελος ο ...

“ΙΔΙΩΤΕΣ” & “ΙΔΙΟΤΕΣ” …

Στην αρχαία Ελλάδα, "Ιδιώτης" (με Ω) ήταν ο μη συμμετέχων ("αχρηστος", ιδιωτεύων - απόμακρος)! Στη σημερινή εποχή, και μέσω της Αγγλικής "idiot" χρησιμοποιείται η λέξη ο "ΙΔΙΟΤΗΣ" = "Διανοητικά ασθενής" και η ασθένεια λέγεται "Ιδιοτία"!... Εξ ού, και όταν ...

Οι Πολίτες λένε ΟΧΙ στην ΑΣΥΔΟΣΙΑ (Τραπεζών, Εταιριών Τηλεφωνίας κ.α.)

1. Κατά λάθος (δικό-μου) κατέθεσα σε μη χρησιμοποιούμενο χορηγητικό λογαριασμό-μου σε Τράπεζα, επιταγή πελάτη-μου, περίπου 3000,00 Ευρώ. Ζήτησα να μου επιστραφούν τα χρήματα, αλλά μου υποδείχθηκε πως πρέπει πρώτα να ... ενεργοποιήσω τον αδρανή λογαριασμό ...

Ανακύκλωση Χαρτιού – Ρόδος.

1. Ιανουάριος 2009: Νομαρχία Δωδεκανήσου: Τόνοι: 13,5 (περίπου) Δώθηκαν στο "Χαμόγελο του Παιδιού" περίπου 630 Ευρω!2. Ιανουάριος 2010: Νομαρχία Δωδεκανήσου: Τόνοι: 16,5 (περίπου) Δώθηκαν 1160 Ευρώ για αγορά στο "Ιδρυμα Αγιος Ανδρέας" εκπαιδευτικού εξ ...