“Τροφικές δηλητηριάσεις οδηγούν σε 420,000 θανάτους κάθε χρόνο παγκοσμίως!…”

     "Τροφικές δηλητηριάσεις & ατομική υγιεινή":     Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρίας DEB GROUP στη διεθνή έκθεση Foodex φέτος, ένας στους δέκα ανθρώπους μπορεί να νοσήσουν από τροφική δηλητηρίαση κάθε χρόνο, ...

Ποιότητα τροφίμων, νερών – Food and Water Hygiene!

Μπορούμε να βεβαιώσουμε ότι:Το Εργαστήριό-μας, πραγματοποιεί κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου, επιθεωρήσεις, επιτόπιους ελέγχους, τακτικές και συστηματικές δειγματοληψίες & εργαστηριακές δοκιμές (Υγιεινή Τροφίμων / haccp, Ποιότητα Νερών) για μεγά ...