Η Ελλάδα στην Ενωμένη Ευρώπη!…

Ανάμεσα στα επιχειρήματα των αντίθετων στις παρεμβάσεις των Δυτικών στις χώρες του τρίτου κόσμου για αποκατάσταση της Δημοκρατίας ή την αποτροπή τρομοκρατικών μεθοδεύσεων, υπήρξε και η άποψη ότι οι λαοί αυτοί μπορούν να επιλέγουν άλλα καθεστώτα διακυβέρνη ...