Ευρωπαϊκή Ενωση: Εκτακτα μέτρα για τα τουρκικά αχλάδια!

Τα Κράτη - μέλη της ΕΕ καλούνται με απόφαση της Επιτροπής, να πάρουν έκτακτα μέτρα για τα τουρκικά αχλάδια που βρέθηκαν να περιέχουν αυξημένες ποσότητες του τοξικού φυτοφαρμάκου amitraz. Οι ποσότητες που έχουν εισαχθεί δεμεύονται μέχτι τη διεξαγωγή εργαστ ...