Διατροφικά σκάνδαλα στην Κίνα!

Δημοσιεύματα του Ελληνικού και ξένου τύπου αναφέρονται σε διαρκή διατροφικά σκάνδαλα στην Κίνα. Πρόσφατα, αφαιρέθηκε η άδεια από τους μισούς περίπου γαλακτοπαραγωγούς της χώρας. (Τρία παιδιά έχασαν τη ζωή τους από γάλα μολυσμένο με νιτρώδεις ενώσεις). Λίγ ...