ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΩΝ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΒΗΣΗΣ ΡΟΔΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2013.

Ολοκληρώθηκαν για το μήνα Ιούνιο 2013 οι δειγματοληψίες - εργαστηριακές δοκιμές νερών κολύμβησης για λογαριασμό των διαχειριστών των ακτών, χωρίς να βρεθούν υπερβάσεις από τα επιτρεπτά όρια! Τα σημεία που ελέχθησαν ήσαν: ΚΙΟΤΑΡΙ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ RODOS PRINCE ...