ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΩΝ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΡΟΔΟΥ – ΙΟΥΛΙΟΣ 2013

Ολοκληρώθηκαν για το μήνα Ιούλιο 2013 οι δειγματοληψίες - εργαστηριακές δοκιμές νερών κολύμβησης για λογαριασμό των διαχειριστών των ακτών. Σε περιπτώσεις υπερβάσεων, πραγματοποιήθηκαν επαναληπτικές δειγματοληψίες. Τα νερά ικανοποιούν τις απαιτήσεις της Ν ...

Ανίχνευση λεγεονέλλας για το 1ο εξάμηνο 2013 – Δωδεκάνησα / Ρόδος.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2013, εξετάσθηκαν από το εργαστήριο-μας 82 δείγματα για προσδιορισμό – ανίχνευση λεγεονέλλας. Σύμφωνα με τα ευρήματα, ποσοστό 98% βρέθηκαν απαλλαγμένα από λεγεονέλλα. Σε δύο δείγματα (ποσοστό 1%) βρέθηκαν αποικίες μέχρι 10000 ανά ...

Για να αποφύγετε τη μετατροπή της Κολυμβητικής Δεξαμενής σε “εκτροφείο” ψευδομονάδων!

1. Η ψευδομονάδα είναι ένας μικροοργανισμός που βρίσκεται πολύ συχνά στο περιβάλλον. Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, θεωρείται πιθανός υπαίτιος για ωτίτιδες σε κολυμβητές.2. Οι κολυμβητές πρέπει να τηρούν τους Κανόνες Λειτουργίας, πχ να κάνουν ντους πρ ...