Εναρξη δειγματοληψιών για τις “Γαλάζιες Σημαίες” για τις ακτές 2011 – Blue Flag 2011″

Αρχισαν ήδη οι δειγματοληψίες για το Πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες» στην περιοχή-μας. Εφαρμόζεται από φέτος η Οδηγία 2006/7/EΚ. Οι ακτές, για να μπορέσουν να βραβευθούν με τη "Γαλάζια Σημαία", θα πρέπει να έχουν εξαιρετική ποιότητα υδάτων. (E.coli < 250cfu/ ...