Κρατισμός VS Φιλελευθερισμός!

Οι άνθρωποι, είτε Δημόσιοι Υπάλληλοι είτε Ιδιώτες, μπορούν να είναι καλοί ή κακοί, τίμιοι ή ανέντιμοι, ικανοί ή λιγότερο Ένας έντιμος και ικανός ΔΥ θα αντιληφθεί στην υπηρεσία-του ότι απαιτούν από αυτόν να κάνει "λίγα" για να μην κάνει λάθη, να μην υπερκε ...