Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΦΕΤ)!


Επειδή εξακολουθούν οι προφάσεις, οι ανακρίβειες, οι προτάσεις για “συντονισμένους συντονισμούς”, κατά συνέπεια να συνεχίζεται ο αναποτελεσματικός έλεγχος τροφίμων, ποτών και υπηρεσιών (haccp)!
Τί γράφαμε ακόμη και μέχρι το 2008:

ΜΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΟΥ, ΔΥΣΤΥΧΩΣ, ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΑ, ή ΠΩΣ ΟΙ «ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥ ΧΘΕΣ & Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ» ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ).

“…Οφείλουμε να διασφαλίσουμε ότι ο ΕΦΕΤ δεν θα είναι μια άλλη πρόσθετη, συναρμόδια υπηρεσία, αλλά ότι θα μπορέσει να λειτουργήσει αποτελεσματικά και με διαφάνεια…”
“5. Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) πρέπει να ενισχυθεί και να μην παρεμποδίζεται στο έργο της πλήρους, όχι αποσπασματικής, και με διαφάνεια, εκτέλεσης της αποστολής-του. Ο ΕΦΕΤ δημιουργήθηκε για να σταματήσουν οι συντεχνιακές διαμάχες μεταξύ «συναρμοδίων» υπηρεσιών, και να αποτελεί την εθνική συνιστώσα την επίσης νεοσύστατης Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων. Δυστυχώς, βλέπουμε να γίνεται στόχος ανταγωνιστικών μηχανισμών από κατεστημένες δομές του αναποτελεσματικού παρελθόντος. Οφείλουμε να διασφαλίσουμε ότι ο ΕΦΕΤ δεν θα είναι μια άλλη πρόσθετη, συναρμόδια υπηρεσία, αλλά ότι θα μπορέσει να λειτουργήσει αποτελεσματικά και με διαφάνεια. Διαφορετικά, πολύ φοβάμαι πως σύντομα θα οδηγηθούμε σε νέες συζητήσεις για το τι πρέπει να γίνει για αποτελεσματικό έλεγχο στη χώρα-μας…”

Tags: No tags

Comments are closed.