Ανοικτή Κοινωνία Ελευθερίας!

Εννοώ υποστήριξη των Πολιτικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Ελευθεριών των Ενεργών Πολιτών. Χωρίς χειραγωγήσεις και παρεμβάσεις, μια αστικοφιλελεύθερη προσέγγιση, με τις αρχές και αξίες της μεσαίας τάξης. (Νομίζω είναι υπαρκτή η ορολογία "Ανοικτή Κοινωνία τω ...