Κρατισμός & Ιδιωτική Οικονομία!

Δεν είναι εξωφρενικό, Ιδιωτικό ΙΕΚ να διατυμπανίζει ότι απονέμει ... "Κρατικό Δίπλωμα" για "Εκπαιδευτές Οδηγών Αυτοκινήτων"; Δεν αντιλαμβάνονται έτσι, ότι απαξιώνουν ιδεολογικά την ιδιωτική δραστηριότητα...; Η χώρα θα προχωρήσει, αν στηριχθεί στις δημιουρ ...