Κρατισμός & Ιδιωτική Οικονομία!


Δεν είναι εξωφρενικό, Ιδιωτικό ΙΕΚ να διατυμπανίζει ότι απονέμει … “Κρατικό Δίπλωμα” για “Εκπαιδευτές Οδηγών Αυτοκινήτων”; Δεν αντιλαμβάνονται έτσι, ότι απαξιώνουν ιδεολογικά την ιδιωτική δραστηριότητα…; Η χώρα θα προχωρήσει, αν στηριχθεί στις δημιουργικές και παραγωγιικές δυνάμεις τηςν ιδιωτικής οικονομίας, μακριά από τον Κρατισμό!

Tags: No tags

Comments are closed.