“Εκπαιδεύοντας” συναδέλφους στη μικροβιολογία!…
Αρχές της δεκαετίας του 1980 (τριάντα χρόνια πριν), χημικός στο Γενικό Χημείο του Κράτους στη Ρόδο. Η ανάγκη να μπουν μικροβιολογικές παράμετροι στις διαδικασίες ελέγχου νερών και τροφίμων αρχίζουν και γίνονται αντιληπτές! Έτσι, φωτογραφίζομαι “εμβολιάζοντας” Brilliant Green, ώστε να γίνει γνωστή η τεχνική, και η Αθηνά Σαρίκα – Οικονομίδου (σύζυγός-μου) σχεδιάζει τις διαδοχικές κινήσεις. Το σχετικό άρθρο, δημοσιεύεται στα “Χημικά Χρονικά” το 1984.

Tags: No tags

Comments are closed.