“ΙΔΙΩΤΕΣ” & “ΙΔΙΟΤΕΣ” …

Στην αρχαία Ελλάδα, “Ιδιώτης” (με Ω) ήταν ο μη συμμετέχων (“αχρηστος”, ιδιωτεύων – απόμακρος)! Στη σημερινή εποχή, και μέσω της Αγγλικής “idiot” χρησιμοποιείται η λέξη ο “ΙΔΙΟΤΗΣ” = “Διανοητικά ασθενής” και η ασθένεια λέγεται “Ιδιοτία”!… Εξ ού, και όταν με αποκαλέσουν “καταφρονητικά” οι “Δημόσιοι Λειτουργοί” (sic) …”Ιδιώτη” τους ανταπαντώ, “Ναί, αλλά με Ωμέγα!…”

Tags: No tags

Comments are closed.