“Πριν αλέκτωρ λαλήσαι!…”

Έτσι ανακτάται η “αξιοπιστία” της χώρας;;;

Αντίθετα, τώρα εξηγούνται οι καθυστερήσεις, οι παλινωδίες, το “είπα – ξείπα”!

Tags: No tags

Comments are closed.