Σκέφτομαι, άρα υπάρχω!… Φεβρουάριος 2010!

1. "Όταν φοβάσαι στη ζωή, πεθαίνεις κάθε μέρα - Όταν δεν φοβάσαι, πεθαίνεις μια φορά!"2. Θεωρούμε θετικές τις διακηρυγμένες προθέσεις της Ελληνικής Πολιτείας, για εκλογίκευση - συρρίκνωση του σπάταλου και διογκωμένου Κράτους, με συνενώσεις συναρμοδίων ή ο ...