Ανάγκη για μικρότερο Κράτος!


“…Αυτό που προέχει σήμερα είναι η μείωση του εξωπραγματικού μεγέθους του κράτους. Σε αυτό, οφείλονται, εν πολλοίς, τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε: η διαφθορά, η γραφειοκρατία, η πολυνομία, η συναλλαγή, οι ευνοιοκρατικές ρυθμίσεις….”
Κ. Μίχαλος, πρόεδρος ΕΒΕΑ, στην εκδήλωση με θέμα «Δράση για την Οικονομία-Προτάσεις για την Οικονομία και την έξοδο από τη κρίση».
……

Δυστυχώς, μιλώντας με υπεκφυγες και διφορούμενα λόγια, δεν πείθομαι ότι ξέρουν, θέλουν ή μπορούν να οδηγήσουν τη χώρα σε μια νέα αρχή (από το μηδέν που φθάσαμε). Η Ελλάδα χρειάζεται λύσεις που θα μειώνουν τον κρατισμό, θα ξεδοντιάζουν τη γραφειοκρατία και θα δίνουν ευκαιρίες στους δημιουργικούς και παραγωγικούς Ελληνες! Για να γίνει αυτό, χρειάζεται να εκφρασθεί ξεκάθαρη φιλελεύθερη άποψη!
……

“…Στην Ελλάδα υπάρχει ένα τεράστιο επιχειρηματικό δυναμικό, το οποίο θα μπορούσε να απελευθερωθεί αν το κράτος εκσυγχρονίσει το νομοθετικό πλαίσιο, μειώσει τη γραφειοκρατία και απελευθερώσει τις αγορές…” (Δ. Δασκαλόπουλος, πρόεδρος ΣΕΒ, ερωτηθείς με ποιους τρόπους η ελληνική οικονομία θα μπορούσε να επανέλθει σε ρυθμούς ανάπτυξης).

Tags: No tags

Comments are closed.