Ευρωπαϊκή Ενωση: Εκτακτα μέτρα για τα τουρκικά αχλάδια!


Τα Κράτη – μέλη της ΕΕ καλούνται με απόφαση της Επιτροπής, να πάρουν έκτακτα μέτρα για τα τουρκικά αχλάδια που βρέθηκαν να περιέχουν αυξημένες ποσότητες του τοξικού φυτοφαρμάκου amitraz. Οι ποσότητες που έχουν εισαχθεί δεμεύονται μέχτι τη διεξαγωγή εργαστηριακών εξετάσεων, ενώ είναι υποχρεωτικός ο έλεγχος τουλάχιστον στο 10% των εισαγωμένων από Τουρκία φορτίων αχλαδιών. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων θα κοινοποιούνται μέσω του συτήματος ταχείας ειδοποίησης για τρόφιμα (RAFFS). Τα μέτρα ιχσύουν μέχρι 24 Ιανουαρίου 2010.

Tags: No tags

Comments are closed.