ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ – ΡΟΔΟΣ 2010!

Συλλογή χαρτιού για αποστολή προς ανακύκλωση.(Αχρητα βιβλία, κατάλογοι, εφημερίδες, περιοδικά, κόλλες Α4)Παρακαλούμε να είναι τακτοποιημένα σε δέματα ή σε χαρτοκιβώτιαhttp://www.facebook.com/event.php?eid=185435329715&index=1