Φιλελευθερισμός – Χρειάζεται μια νέα αρχή!

Καλύτερο Κράτος είναι το μικρότερο Κράτος... Όλα τα άλλα είναι "προφάσεις εν αμαρτίαις" και υπεκφυγές. Η χώρα χρεοκόπησε λόγω του Κρατισμού ("όλοι μαζί τα φάγαΝε" κατά τον Πάγκαλο.) Χρειάζεται μια Νέα Αρχή, όχι μία από τα ίδια. Να στηριχθούμε στις δημιουρ ...