Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδιωτικών – Ανεξάρτητων Εργαστηρίων Ποιοτικού Ελέγχου (ΠΑ.Σ.Ε.Π.Ε.)

Αγαπητοί Συνάδελφοι,Αρκετοί από σας παραβρεθήκατε στην κοινή συνεδρίαση Δ.Σ. & των μελών του Συνδέσμου-μας την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2010 στα γραφεία της Ένωσης Ελλήνων Χημικών.Από την πρώτη στιγμή διατύπωσα την άποψη ότι η συνάντησή-μας υπήρξε ίσως η π ...