Σε μήλα Χιλής με προορισμό την Αγγλία, ανιχνεύθηκε μορφολίνη!

Μορφολίνη (Morpholine) (διαιθυλενιμιδοξείδιο) εντοπίστηκε σε μήλα από τη Χιλή που είχαν προορισμό την Αγγλία, ήδη από τις αρχές Οκτωβρίου. Πρόκειται για ένα μη επιτρεπόμενο στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρόσθετο που χρησιμοποιείται για επικάλυψη των φρούτων ώστε ν ...