ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΩΝ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΡΟΔΟΥ – ΙΟΥΛΙΟΣ 2013

Ολοκληρώθηκαν για το μήνα Ιούλιο 2013 οι δειγματοληψίες - εργαστηριακές δοκιμές νερών κολύμβησης για λογαριασμό των διαχειριστών των ακτών. Σε περιπτώσεις υπερβάσεων, πραγματοποιήθηκαν επαναληπτικές δειγματοληψίες. Τα νερά ικανοποιούν τις απαιτήσεις της Ν ...