Ανιχνευση Salmonella spp σε απόβλητα και επιφανειακά νερά!

Η ανιχνευση Salmonella spp σε απόβλητα και επιφανειακά νερά μπορεί να γίνει με διάφορες μεθόδους! Σύμφωνα με την τελευταία διεργαστηριακή δοκιμή του σχήματος QWAS, με 100% επιτυχία χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος VIDAS (μέθοδος διαπιστευμένη ΚΑΙ από το Εργαστήρ ...

Σουηδία – 19 άτομα νόσησαν από Σαλμονέλα!

Το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου, αναφέρθηκαν στην Υπηρεσία Υγείας της Σουηδίας 19 περιπτώσεις ατόμων που νόσησαν από Σαλμονέλα. Δεν έχει ακόμη βρεθεί η πηγή της νόσου, ενώ η Υπηρεσία θα περιμένει την πάροδο του προβλεπόμενου χρόνου σύμφωνα με τις δια ...

Διεργαστηριακες Δοκιμές σε νερά – απόβλητα, εμφιαλωμένα, Τρόφιμα (Σαλμονέλλα) και γάλα!

Το Αναλυτικό Εργαστήριο Ρόδου "Δημήτρης Ιω. Οικονομίδης" συμμετείχαμε με απόλυτη επιτυχία σε Διεργαστηριακές Συγκρίσεις - Δοκιμές σε: * Εμφιαλωμένο Νερό * Νερά - Απόβλητα * Σαλμονέλλα σε Τρόφιμα * Μικροβιολογία γάλακτος.Η συμμετοχή σε διεργαστηριακές δοκ ...