Νωπά & κατεψυγμένα κρέατα, Κρεατοσκευάσματα – Ελεγχος Ποιότητας & Υγιεινής!

Υπάρχουν αντιβιωτικά στα κρέατα που προμηθεύεστε;Παθογόνοι μικροοργανισμοί (Salmonella spp, Listeria monocytogenes & species) στα τρόφιμα;Πότε ελέγξατε για το εντεροτοξιγόνο E, coli 0157;Εμείς μπορούμε να σας βοηθήσουμε.Επικοινωνήστε μαζί-μας, στο τηλ ...

Ανιχνευση Salmonella spp σε απόβλητα και επιφανειακά νερά!

Η ανιχνευση Salmonella spp σε απόβλητα και επιφανειακά νερά μπορεί να γίνει με διάφορες μεθόδους! Σύμφωνα με την τελευταία διεργαστηριακή δοκιμή του σχήματος QWAS, με 100% επιτυχία χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος VIDAS (μέθοδος διαπιστευμένη ΚΑΙ από το Εργαστήρ ...