Καμπυλοβακτηρίδιο σε πουλερικά!

Καμπυλοβακτηρίδιο: Η Υπηρεσία Τροφίμων του Ηνωμένου Βασιλείου (FSA) αποφάσισε να αναστείλει την έρευνά-της σε καταστήματα λιανικής πώλησης για την παρουσία καμπυλοβακτηριδίου σε κοτόπουλα, επανεξετάζοντας τις διαδικασίες-της ώστε να υπάρχουν συγκρίσιμα ...

Cambylobacter σε πουλερικά – Μείωση κινδύνων!

Το Ολλανδικό Εθνικό Ινστιτούτο για τη Δημόσια Υγεία και το Περιβάλλον σε έκθεσή-του ασχολείται με την καθιέρωση ορίων για το καμπυλοβακτηρίδιο σε πουλερικά. Το 2011 ενόσησαν 8490 άτομα στην Ολλανδία εκ των οποίων 34 κατέληξαν. Η μελέτη καταλήγει στα εξής ...

(EFSA: Μείωση στα κρούσματα σαλμονέλωσης – Αύξηση στα κρούσματα καμπυλοβακτηρίωσης!

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (European Food Safety Authority, EFSA) και του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την πρόληψη και αποτροπή διάδοσης ασθενειών, (European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC), ...