Νέος “Βιολογικός Καθαρισμός” για Αρχάγγελο – Αφάντου!

Ο "Βιολογικός Καθαρισμός" της Ρόδου χωροθετήθηκε με "συνοπτικές διαδικασίες" στην πιο Τουριστική περιοχή, στην Καλλιθέα - Φαληράκι!... Επιπροσθέτως, επιβαρύνθηκε η εγκατάσταση με τη μεταφορά λυμάτων και αποβλήτων από το Δήμο Ιαλυσού. Την ίδια στιγμή, η πό ...