ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΩΝ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΡΟΔΟΥ – ΚΩ / 2016

Με τις δειγματοληψίες & εργαστηριακές δοκιμές Οκτωβρίου, ολοκληρώθηκαν και για το 2016 οι δειγματοληψίες - εργαστηριακές δοκιμές νερών κολύμβησης για λογαριασμό των πελατών-μας, διαχειριστών των ακτών.  Πραγματοποιούμε δειγματοληψίες & εργαστ ...