ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΩΝ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ: Ιούλιος 2016 – ΡΟΔΟΣ & ΚΩΣ

Ολοκληρώθηκαν οι δειγματοληψίες - εργαστηριακές δοκιμές νερών κολύμβησης για λογαριασμό των Πελατών-μας, διαχειριστών των ακτών και για το μήνα Ιούλιο 2016,. Τα νερά ικανοποιούν τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας για την καταλληλότητα των νερών κολύμβησης μ ...