ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΩΝ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ: Ιούνιος 2016 – ΡΟΔΟΣ & ΚΩΣ

Ολοκληρώθηκαν και για το μήνα Ιούνιο 2016, οι δειγματοληψίες - εργαστηριακές δοκιμές νερών κολύμβησης για λογαριασμό των Πελατών-μας, διαχειριστών των ακτών. Τα νερά ικανοποιούν τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας για την καταλληλότητα των νερών κολύμβησης μ ...