ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΩΝ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ: Μάιος 2016 – ΡΟΔΟΣ & ΚΩΣ

 "Καλό είναι να γνωρίζεις - It's good to know it's safe"Με την έναρξη της τουριστικής περιόδου, ξεκινήσαμε και ολοκληρώθηκαν για το μήνα Μάιο 2016, οι δειγματοληψίες - εργαστηριακές δοκιμές νερών κολύμβησης για λογαριασμό των Πελατών-μας, διαχειρισ ...

Ρόδος & Κως – “Γαλάζιες Σημαίες” για τις Ακτές 2016!

Από την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ), ανακοινώθηκαν οι βραβευμένες με "Γαλάζια Σημαία" Ακτές για το 2016. (Τα σημεία αναφέρονται στην ανακοίνωση με την "επίσημη" ονομασία τους - Τα "μεταφράζουμε" με όσα γνωρίζουμε ότι ισχύουν στην πράξη - ...